Tag Archives: Robert Daniel Simalcsik

Necropola medievală de la Lozova (Raionul Strășeni). Campania 2015 Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasilica Monica Groza

Lozova 2016

Rezumat. Eşantionul osteologic uman la care ne referim a fost deshumat în anul 2015 din situl medieval Lozova–La hotar cu Vornicenii (raionul Străşeni, Republica Moldova). Au fost dezvelite 27 complexe funerare, în care s-au descoperit 27 schelete umane (cinci masculine, opt feminine şi 14 cu genul indeterminabil). Defuncţii erau înhumaţi potrivit ritualului tradiţional creştin – cu capul spre apus şi privirea spre răsărit, în decubit dorsal, cu picioarele întinse şi braţele îndoite din coate, cu mâinile aşezate pe piept, abdomen sau pe umeri. Conform inventarul funerar, în lipsa monedelor, perioada de utilizare a cimitirului a fost estimată între mijlocul secolului al XIV-lea până în secolul al XV-lea.

Reconstruction of the main demographic indices Population exhumed from the mediaeval cemetery of Lozova (XIVth-XVth centuries)

Abstract. The scope of the present study was the demographic reconstitution of the population exhumed in the years 2010-2011 from the mediaeval cemetery of Lozova (Străşeni district, Republic of Moldova), belonging to the XIVth–XVth centuries. More than that, the demographic data obtained for the skeletal series of Lozova (51 skeletons) were compared with the data of other two synchronous mediaeval communities, namely with the human osteological material (32 skeletons) exhumed at Brăila – “Sf. Arhanghel Mihail” Church (XVth century) and with the human osteological material (101 skeletons) exhumed from the mediaeval cemetery of Hudum – Botoşani (XIIIth–XVth centuries).

Hipoplazia smalţului dentar în seria scheletică deshumată din necropola de la Lozova, secolele XIV–XV Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasilica Monica Groza

M3, 7-8 ani, maxilar superior

Rezumat. Hipoplazia smalţului dentar este o anomalie de structură/dezvoltare care are la bază perturbaţii ale amelogenezei. Defectele hipoplazice fac parte din categoria indicatorilor cantitativi nespecifici ai stării de sănătate şi/sau ai statutului nutriţional în timpul formării mugurilor dentari şi apar drept răspuns al organismului uman la acţiunea unui stres fiziologic. Incidenţa acestei displazii într-o populaţie dispărută ne poate creiona fragilitatea sa biologică în încercarea de a se adapta la schimbările de mediu. Materialul osteologic analizat a fost deshumat în perioada 2010-2011 de o echipă de arheologi de la Centrul de Arheologie din Chişinău din perimetrul necropolei medievale de la Lozova (raionul Străşeni, Republica Moldova), datată în sec. XIV–XV. Au fost investigate până în prezent 51 schelete provenite din 50 de morminte de inhumaţie: 22 de bărbaţi, 13 de femei şi 16 de copii. Doar 40 de indivizi au avut prezenţi majoritatea dinţilor. În seria scheletică analizată hipoplazia smalţului este de tip liniar transversal, localizată în general pe suprafaţa labială a coroanelor, în treimea mediană, cu grad de severitate moderat. Cel mai frecvent afectat este caninul, urmat de incisivi. Incidenţa hipoplaziei smalţului la nivel populaţional (pe baza datelor colectate până în prezent) înregistrează 7,5% (1 bărbat din 18, 1 femeie din 10 şi 1 copil din 12). Incidenţa cariilor dentare este de 23,53%, a cribrei orbitalia – de 11,76%, iar a cribrei cranii externa – de 1,96%. Rezultatele obţinute de noi pentru o comunitate medievală rurală relativ mică ilustrează o bună adaptare la factorii stresanţi de mediu, eventualele episoade de malnutriţie sau boli suferite în perioada copilăriei timpurii fiind recuperate pe parcursul proceselor de creştere şi dezvoltare.

Descarcă articolul: Simalcsik, Simalcsik, Groza 2013a

Trepanaţia – ritual simbolic/magico-religios sau procedeu terapeutic? Angela Simalcsik, Alexandra Comşa, Vasilica-Monica Groza, Robert Daniel Simalcsik

Lozova, M30

Rezumat. În lucrarea de faţă prezentăm o trepanaţie efectuată pe craniul unui bărbat matur, cu vârsta la deces de circa 45-50 ani. Scheletul a fost deshumat din mormântul 30 din necropola medievală (secolele XIV-XV) de la Lozova-La hotar cu Vornicenii (Republica Moldova). Acesta este primul caz de trepanaţie efectuată în scop curativ/terapeutic semnalat pe teritoriul Republicii Moldova. Trepanaţia, care are formă rectangulară, cu colţuri rotunjite, este localizată pe parietalul stâng. Scopul intervenţiei a fost terapeutic, pentru a elibera presiunea intracraniană acumulată în urma unui traumatism, urmele căruia sunt vizibile pe parietalul drept. Aspectul îngrijit al deschiderii craniene şi absenţa urmelor de infecţie postoperatorie ne sugerează că trepanaţia a fost efectuată de către un iniţiat. Sunt prezente semne clare ale refacerii osoase postoperatorii. Remodelarea osoasă este parţială. Acest bărbat nu numai că a supravieţuit operaţiei, ci a mai trăit cel puţin încă un an după această intervenţie.

Descarcă articolul: Simalcsik, Comsa, Groza, Simalcsik 2014