Tag Archives: necropolă medievală

Necropola medievală de la Lozova (Raionul Strășeni). Campania 2015 Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasilica Monica Groza

Lozova 2016

Rezumat. Eşantionul osteologic uman la care ne referim a fost deshumat în anul 2015 din situl medieval Lozova–La hotar cu Vornicenii (raionul Străşeni, Republica Moldova). Au fost dezvelite 27 complexe funerare, în care s-au descoperit 27 schelete umane (cinci masculine, opt feminine şi 14 cu genul indeterminabil). Defuncţii erau înhumaţi potrivit ritualului tradiţional creştin – cu capul spre apus şi privirea spre răsărit, în decubit dorsal, cu picioarele întinse şi braţele îndoite din coate, cu mâinile aşezate pe piept, abdomen sau pe umeri. Conform inventarul funerar, în lipsa monedelor, perioada de utilizare a cimitirului a fost estimată între mijlocul secolului al XIV-lea până în secolul al XV-lea.

The late mediaeval necropolis of Lăpușna Angela Simalcsik, Ion Ursu, Luminița Bejenaru

Abstract. The osteological material was exhumed in 2013 by archaeologists from the Archaeology Department of the Cultural Heritage Institute of the Academy of Science of Moldova, in the mediaeval necropolis of Lăpuşna (Hânceşti County, Republic of Moldova). Thirty graves were fully or partially researched, the deceased having been buried lying on their backs, with the upper limbs placed on the chest or abdomen. Based on the funerary inventory (which includes six mediaeval coins), the graves were chronologically placed between the XVth and the XVIIth centuries. The cemetery belonged to a local Christian rural community. The preservation status of skeletons is satisfactory. Twenty-two human skeletons (seven males, ten females, and five children) have been analyzed so far. Sex ratio in the osteological sample from Lăpuşna is subunitary, indicating a higher number of female skeletons, comparatively with the male ones.

Trepanaţia – ritual simbolic/magico-religios sau procedeu terapeutic? Angela Simalcsik, Alexandra Comşa, Vasilica-Monica Groza, Robert Daniel Simalcsik

Lozova, M30

Rezumat. În lucrarea de faţă prezentăm o trepanaţie efectuată pe craniul unui bărbat matur, cu vârsta la deces de circa 45-50 ani. Scheletul a fost deshumat din mormântul 30 din necropola medievală (secolele XIV-XV) de la Lozova-La hotar cu Vornicenii (Republica Moldova). Acesta este primul caz de trepanaţie efectuată în scop curativ/terapeutic semnalat pe teritoriul Republicii Moldova. Trepanaţia, care are formă rectangulară, cu colţuri rotunjite, este localizată pe parietalul stâng. Scopul intervenţiei a fost terapeutic, pentru a elibera presiunea intracraniană acumulată în urma unui traumatism, urmele căruia sunt vizibile pe parietalul drept. Aspectul îngrijit al deschiderii craniene şi absenţa urmelor de infecţie postoperatorie ne sugerează că trepanaţia a fost efectuată de către un iniţiat. Sunt prezente semne clare ale refacerii osoase postoperatorii. Remodelarea osoasă este parţială. Acest bărbat nu numai că a supravieţuit operaţiei, ci a mai trăit cel puţin încă un an după această intervenţie.

Descarcă articolul: Simalcsik, Comsa, Groza, Simalcsik 2014

Analiza antropologică a seriei sheletice descoperite în necropola medievală de la Lozova , secolele XIV-XV Angela Simalcsik

M 30, M, 45-50 ani, norma verticala, trepanatie

Rezumat. Articolul prezintă analiza antropologică a 51 de schelete umane descoperite în anii 2010 şi 2011 în necropola de la Lozova (r-nul Străşeni, Republica Moldova), datată de arheologi, pe baza inventarului funerar, în sec. XIV-XV. Aceste schelete au fost studiate din punct de vedere antropometric, tipologic, demografic şi patologic, rezultatele servindu-ne la reconstituirea osteobiografică a unei infime părţi a populaţiei care a vieţuit pe plaiurile moldave acum mai mult de cinci secole.

Descarcă articolul: Lozova, campania 2010-2011