Tag Archives: Cultura Belozerka

Necropola culturii Belozerka de lângă satul Hadjillar Serghei Agulnicov

Agulnicov 2008

Rezumat. În anul 1992 expediția arheologică a Centrului de Salvare a Monumentelor din cadrul Institutului de Arheologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova a desfățurat săpături de salvare în zona construcției sistemului de irigații de la Căușeni, lângă satul Hadjillar, raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova. Obiectivul cercetării l-au constituit cei câțiva tumuli cunoscuți în această zonă.
În componența necropolei intrau trei movile, dintre care două (M 1-2) erau vizibile, iar cea de a treia, nivelată de lucrările agricole, se observa pe câmp sub forma unei pete de nuanță deschisă. Tumulii erau dispuși peun aliniament pe direcția NNE-SSV.

Descarcă articolul: Agulnicov 2008

Necropola culturii Belozerka de la Cazaclia (București 1996) Serghei Agulnikov

Agulnicov 1996

Rezumat.  Necropola Cazaclia a culturii Belozerka este cea mai mare și intens cercetată dintre toate cele existente în nord-vestul Mării Negre. Ca rezultat al investigațiilor arheologice, au fost descoperite 80 de morminte. Ceramica din necropolă este reprezentată, prioritar, prin veselă lustruită (cupe, cești, căni, chiupuri), forme caracteristice pentru cultură în general. Alături de aceasta nu putem să nu remarcăm și existența importurilor tracice, reprezentate de străchini canelate, cupe și căni cu ornament incizat, caracteristice pentru monumentele de la Dunărea de Jos. Împreună cu formele ceramice tipice Belozerka, este prezent și un anumit procent de influențe ale altor culturi.
Materialele necropolei Cazaclia prezintă în sine o bază în rezolvarea unui șir de probleme legate nu numai de ritul funerar, dar și cu referire la constituirea culturii Belozerka în general. Din ele rezultă relații complexe între triburile Europei Centrale și populația din nordul Mării Negre. Studierea, în continuare, a fenomenului apariției culturii Belozerka în interfluviul Dunăre-Nistru, ne va permite să confirmăm influența purtătorilor acestei culturi asupra procesului de trecere de la epoca bronzului târziu la epoca fierului timpuriu pe un important spațiu din stepele Eurasiei.

Descarcă monografia: Agulnicov 1996

Курган Белозерской культуры у с. Похребя в Нижнем Поднестровье С.М. Агульников, Н.А. Кетрару

Agulnikov, Chetraru 1986

Rezumat.  Membrii expediției arheologice de la Dubăsari au cercetat lângă satul Pohrebea (r-nul Dubăsari) un grup de trei tumuli. Culturii Belozerka i-a fost atribuit doar un singur tumul – nr. III, cu diametrul de 40 m, înălțimea de 1 m.
Descarcă articolul: Agulnikov, Chetraru 1986

Un nou sit arheologic din perioada târzie a epocii bronzului descoperit la Novosiolovca (r-nul Taraclia) Serghei Agulnikov, Sergiu Popovici

Agulnicov, Popovici 2015

Abstract. In December 2013, a group of researchers of the National Archaeological Agency explored a partially disturbed during construction archaeological object from Novoselovca, Taraclia district. The discovered bellshaped pit with a diameter of 1,7 m and 1,5 m depth yielded an archaeological complex of the Late Bronze Age. The complex contained fragments of pottery, stone tools, and animal bones. All objects and bone remains were covered with grinding stones. Pottery and individual findings are characteristic of ceramic complex of the culture Belozerka dated back to XII-XI centuries BC. The archaeozoological complex from the pit 1 represents a deliberately laid horse bones under the grinding stones. The reported 5 individuals of domestic horse represent a specific breed characterized by medium-thin limbs. In addition, there are small amounts of big and small cattle bones.

Descarcă articolul: Agulnicov, Popovici 2015