Tag Archives: Crihana Veche

Conferința științifică internațională ”Cercetări bioarheologice și etnoculturale în sud-estul Europei” Institutul de Cercetări Bioarheologice și Etnoculturale, Crihana Veche, 14-16 august 2018

În intervalul 14-16 august 2018, pe șantierul arheologic de la Crihana Veche (Cahul, Republica Moldova) s-au desfășurat lucrările conferinței științifice internaționale ”Cercetări bioarheologice și etnoculturale în sud-estul Europei”, organizată de Institutul de Cercetări Bioarheologice și Etnoculturale (ICBE). Au participat circa 40 de cercetători – arheologi, istorici, antropologi, arheozoologi, traseologi, geologi, muzeografi, etnografi și folcloriști din Republica Moldova, România și Ucraina.

New Cases of Symbolic Trepanation from the Medieval Period Discovered in the Space between Pruth and Dniester Angela Simalcsik

Lozova G.77

Symbolic trepanation is an invasive procedure, performed on living individuals, without creating a direct connection between the endocranial space and the outer world. Most cases of symbolic trepanation come from the archaeological discoveries made in the Carpathian Basin and in Bulgaria, dating from Early and Middle Age. For the space between Pruth and Dniester rivers, the first symbolic trepanations (14 cases / skulls) were discovered by I. Hîncu, in the medieval necropolises known as Căprăria (10th-12th centuries) and Limbari (12th-14th centuries).

Complexele funerare atribuite culturii Sabatinovka din tumulul 9 de la Crihana Veche Ion Ciobanu, Serghei Agulnikov

Ciobanu, Agulnicov RA 2016

 Rezumat. În articolul de faţă este prezentat un grup de complexe funerare aparţinând culturii Sabatinovka, descoperite recent (2015) în Tumulul 9 de la Crihana Veche, r-nul Cahul. Sunt analizate aspecte generale ce ţin de ritualul funerar al culturii Sabatinovka în spaţiul pruto-nistrean. De regulă, mormintele ce aparţin acestei culturi din epoca bronzului târziu erau amplasate în sectoarele de sud-est ale tumulilor, formând o concentraţie de morminte de felul unei necropole de dimensiuni mici. Aceeași situaţie poate fi urmărită și în T. 9 de la Crihana Veche. Ritualul funerar și piesele de inventar, descoperit în procesul cercetărilor arheologice, sincronizează micronecropola din T. 9 cu masivul cutural Noua-Sabatinovka-Coslogeni, precum și cu cultura Monteoru (faza IIB) și se datează în secolele XIV–XIII a.Chr.

Descarcă articolul: Ciobanu, Agulnicov RA 2016

Tumulul scitic nr. 7 de la Crihana Veche-La Pietricei Ion Ciobanu, Denis Topal, Serghei Agulnikov, Sergiu Popovici

Abstract. In the fall of 2014, archaeological expedition organized by Institute of Cultural Heritage and National Archaeological Agency investigated the territory of Crihana Veche commune in Cahul district. As a result were excavated Crihana Veche-În Baltă settlement (late antiquity) and Scythian burial mound nr. 7 (La Pietricei burial ground). Barrow no. 7 contained at least two graves and various objects, e.g. remains of funeral feast: accumulations of animal bones, amphorae fragments and stones, as well as a ditch in the form of a circle divided by two bridges. Secondary burial (no. 1) of a child of 7-8 years old was accompanied by a hand-made pot. In the main burial (no. 2) were found disturbed remains of a man older than 60 years with a various grave goods, preserved partly due to a grave robbery. Among the findings were: more than 60 bronze arrowheads, the fragment of a bronze kyathos, two silver plaques of Thracian origin, the details of the bone comb and composite spindle. From weaponry complex remained fragments of iron warrior belt and unique bone handle (incrusted with silver) of a single-bladed sword. Besides human remains, in the grave were found bones of a horse and nearly complete skeleton of a hare. Under the burial mound was discovered very rich amphorae material (over 500 pieces), which, without any exception, could be attributed to the production of Thasos. Moreover, 5 handles of amphorae have stamps belonged to Pylades and Lysikles manufacturers of late 360s — mid. 350s BC. The aristocratic character of the main burial of the barrow no. 7 from Crihana Veche, Thracian weaponry and jewelry (of Northern Balkan group), its chronology suggest that the buried warrior could be a participant in the events of the conflict between Scythians, Triballi and their subsequent reconciliation.

Descarcă articolul: Ceban, Topal, Agulnicov, Popovici 2015

Sondajul din situl arheologic de la Crihana Veche-In balta Vlad Vornic, Ion Ciobanu, Serghei Agulnikov

Rezumat. Semnalată prin recunoaşteri de suprafaţă la mijlocul anilor ‘60 ai secolului trecut de către Vsevolod Marchevici, aşezarea de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de la Crihana Veche (r-nul Cahul) a fost inclusă în circuitul ştiinţific un deceniu mai târziu de Emanuil Rikman, cu denumirea Crihana Veche1. Fiind situată la nord-vest de com. Crihana Veche, la distanţa de 0,65 km spre vest de drumul R34 (segmentul Cahul-Giurgiuleşti) şi la 1,75 km nord-nord-vest de biserica din localitate (Fig. 1), în punctul numit de localnici În Baltă, aşezarea la care ne referim ocupă panta lină a terasei a doua de pe malul stâng al lacului Balta Crihanei de pe cursul râului Prut, pe o lungime de cca 150 m şi o lăţime de aproximativ 50 m. În cursul cercetărilor arheologice periegetice efectuate în primăvara anului trecut pe moşia com. Crihana Veche staţiunea a fost prospectată mai amănunţit, cu care prilej au putut fi identificate şi urme de locuire răzleţe din perioada târzie a epocii bronzului, atribuite culturii Sabatinovka (sec. XV-XII î.Hr.).

Descarcă articolul: Vornic, Ceban, Agulnicov 2015

Vestigii scitice, găsite în raionul Cahul TVR Moldova, 8 august 2016

Crihana Veche tumul scitic

Vestigii scitice, găsite în raionul Cahul.

Posted by TVR Moldova on 8 August 2016

În căutarea “piramidelor” la Crihana Veche Prime, 26 iulie 2015

Crihana Veche T12

Mai în glumă, mai în serios, dar în sudul Moldovei au fost descoperite nişte movile funerare, ce datează de mii de ani.

În această săptămână, o echipă Prime a participat la săpăturile arheologice, pentru a afla de la specialişti mai multe despre civizaţiile care au populat pământurile noastre cu mii de ani în urmă.

Arheologii au început săpăturile în zorii zilei şi lucrează fără pauză. Şi tot aşa de aproape două săptămâni. Nu e timp de odihnă chiar şi pe soarele arzător, spun ei, mai ales că patrimoniul arheologic al comunei Crihana Veche, din raionul Cahul, cuprinde 14 situri şi zeci de movile funerare, ce urmează să fie explorate. Acolo unde specialiştii nu pot ajunge cu mâinile, în ajutor le vine tehnica modernă.

Sudul ţării este caracterizat printr-o densitate mai mică a populaţiei, iar datorită acestui fapt, cred arheologii, şi movilele de acum mii de ani au rămas practic intacte până în zilele noastre.

Săpăturile se fac cu multă migală şi precizie, căci niciodată nu se ştie peste ce vestigii vor da căutătorii de istorie. Ritualurile de înmormântare a strămoşilor noştri sunt încă o necunoscută pentru arheologi şi antropologi.

Cot la cot cu cercetătorii, muncesc şi câţiva studenţi de la facultatea de Istorie şi Arheologie, de la Universitatea de Stat din Cahul. Pe o zăpuşeală de peste 30 de grade, aceştia sapă toată ziulica, în speranţă ca vor găsi comorile trecutului.