Sondajul din situl arheologic de la Crihana Veche-In balta Vlad Vornic, Ion Ciobanu, Serghei Agulnikov

Rezumat. Semnalată prin recunoaşteri de suprafaţă la mijlocul anilor ‘60 ai secolului trecut de către Vsevolod Marchevici, aşezarea de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de la Crihana Veche (r-nul Cahul) a fost inclusă în circuitul ştiinţific un deceniu mai târziu de Emanuil Rikman, cu denumirea Crihana Veche1. Fiind situată la nord-vest de com. Crihana Veche, la distanţa de 0,65 km spre vest de drumul R34 (segmentul Cahul-Giurgiuleşti) şi la 1,75 km nord-nord-vest de biserica din localitate (Fig. 1), în punctul numit de localnici În Baltă, aşezarea la care ne referim ocupă panta lină a terasei a doua de pe malul stâng al lacului Balta Crihanei de pe cursul râului Prut, pe o lungime de cca 150 m şi o lăţime de aproximativ 50 m. În cursul cercetărilor arheologice periegetice efectuate în primăvara anului trecut pe moşia com. Crihana Veche staţiunea a fost prospectată mai amănunţit, cu care prilej au putut fi identificate şi urme de locuire răzleţe din perioada târzie a epocii bronzului, atribuite culturii Sabatinovka (sec. XV-XII î.Hr.).

Descarcă articolul: Vornic, Ceban, Agulnicov 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *