Proiecte


I. Patrimoniul bioarheologic și etnofolcloric din bazinul inferior al Prutului – imperativ de salvgardare și promovare

Aplicant: Institutului de Cercetări Bioarheologice și Etnoculturale. Finanțator: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

Obiectivul fundamental al proiectului este organizarea și desfășurarea cercetărilor arheologice interdisciplinare în Bazinul Inferior al Prutului (Crihana Veche, Manta și Pașcani), dar și a cercetărilor etnografice și sociologice, în contextul salvării de la distrugere a patrimoniului arheologic și cultural și a evitării riscului pierderii irecuperabile a valorilor etnografice românești.

Obiectivele specifice: cercetări arheologice interdisciplinare; cercetări arheologice de suprafață; cercetări etnofolclorice și de antropologie socială; organizarea unui eveniment de tip Conferinţă științifică internațională pluridisciplinară en plein air; diseminarea cercCrihana Veche 2017etării arheologice, etnofolclorice și de antropologie socială prin popularizare.

Perioada: 15 iulie – 31 august 2018.

În afară de obiectivele ştiinţifice, proiectul are în vedere şi dezvoltarea potenţialului ştiinţifico-creativ al instituțiilor publice, de comun cu partenerii de proiect, prin antrenarea unui număr cât mai mare de tineri cercetători (studenţi, masteranzi, voluntari), deoarece formarea specialiştilor în arheologie, istorie, etnografie şi folclor nu poate fi concepută fără participarea acestora la cercetările interdisciplinare de teren, care îmbină informațiile arheologice, paleoantropologice, arheozoologice şi etnofolclorice.II. O incursiune în cotidianul oamenilor din trecut

Școală de vară organizată în intervalul 15 iulie – 31 august 2018 de membrii Institutului de Cercetări Bioarheologice și Etnoculturale, în colaborare cu A.O. ”Pro Art”, Primăria municipiului Cahul şi Consiliului Raional Cahul.

Activități propuse:
1. Cercetarea arheologică a unei movile funerare, cu implicarea la scară largă a elevilor de liceu (clasele IX-XII), studenților și voluntarilor din municipiul Cahul și din satele din apropiere.

2. Organizarea lecțiilor publice cu tematici din domeniul arheologiei, antropologiei, arheozoologiei, paleobotanicii și etnografiei, la care vor participa tineri din regiunea de sud a Republicii Moldova și din județul Galați (România).

3. Organizarea unui Parc de Arheologie Experimentală, unde vor fi reconstruite locuințe din preistorie, ateliere de modelare a ceramicii, de prelucrare a osului, a pieilor de animale.

4. Pregătirea și degustarea preparatelor culinare specifice comunităților ce s-au perindat în această zonă cu 5-6 mii de ani în urmă.

5. Reconstituirea vestimentației de pe vremuri (teatralizarea unor secvențe din cotidian).

6. Recital etnofolcloric, cu participarea ansamblurilor din Euro-regiunea „Dunărea de Jos” (raioanele Cahul, Cantemir și județul Galați) și din alte localități ale Republicii Moldova.

7. Gala costumelor naționale.