SMEENI – MOVILA MARE: Monografia unui sit arheologic regăsit Alin Frînculeasa, Angela Simalcsik, Bianca Preda, Daniel Garvăn

Frinculeasa et al. 2017

Marți, 25 aprilie 2017, trecut de ora 10: după o revenire fulgerătoare a iernii, azi Primăvara pare să fi învins. Am ajuns în Smeeni la cules de cochilii de melci. Dincolo de garduri…un complex agroindustrial, hale și tractoare, alei de ciment, alte acareturi. O groapă ce se cască sub nivelul terasei, plină de mărăciniș crescut haotic, e martorul mutilării sistematice a terenului. Se remarcă doar galbenul nisipului cu verde spre margini de tineri pomi răsăriți fără îndrumare. Mai într-o parte fosta povarnă nu mai produce. În zare dincolo de marginea terasei…lunca Călmățuiului, mai aproape ʺViroagaʺ drenată printr-un canal îngust. Nimic nu pare să mai amintească de săpăturile arheologice de amploare…un episod anonim în ritmul anistoric al unui sat dintr-o prelungire iluzorie a ʺMăreței Stepeʺ. Odată ca niciodată a atins Smeeniul. Doar memoria colectivă încă mai păstrează vag imaginea unui tânăr arheolog găzduit în sat, dar și alte amănunte ce țin de un folclor local triat prin sita timpului. Dincolo de imaginile conturate pe negativele păstrate putem bănui o bună integrare a personajului în atmosfera locului. Alin Frînculeasa

Descarcă rezumatul extins: Smeeni-Movila Mare

The dead among the living in the Hamangia culture Raluca Kogălniceanu, Angela Simalcsik, Cristian Eduard Ștefan

Kogalniceanu et al. 2016

Rezumat. Descoperirea de oase umane în context domestic nu este o raritate pentru siturile preistorice. În ciuda acestei situații generale bine documentate, așezările culturii Hamangia nu au furnizat până acum numeroase asemenea descoperiri. O re-analiză recentă a săpăturilor efectuate în situl de la Cernavodă–Columbia C (așezare) de către S. Morintz şi D. Berciu la jumătatea secolului trecut a scos la lumină câteva fragmente osoase umane găsite în nivelul de locuire. Până în prezent, acestea nu sunt foarte numeroase şi nu par să aibă legătură cu niciun complex închis. Însă ele există și au fost descoperite la diverse adâncimi, în asociere cu ceramică. Vom prezenta o evaluare a acestor resturi osteologice umane şi vom încerca să reconstituim contextul descoperirii lor pe baza jurnalelor de săpătură şi a materialelor arheologice cu care se asociază. Vom încerca, de asemenea, să discutăm aceste resturi umane în contextul mai larg al culturii Hamangia.

Descarcă articolul: Kogalniceanu et al. 2016

A hoard of astragals discovered in the Copper Age settlement at Iepurești, Giurgiu County, Romania Raluca Kogălniceanu, Ana Ilie, Monica Mărgărit, Angela Simalcsik, Valentin Dumitrașcu

Kogalniceanu et al. 2015

Abstract.  This article presents the discovery of 25 abraded and perforated ovicaprid astragals in a burned house at the Gumelnita Copper Age settlement at Iepuresti in Southern Romania. They were analysed in terms of their processing, of the taphonomic processes that affected them (burning), and of their spatial distribution. These astragals were also analysed in the wider context of more or less similar discoveries made mainly south and east of the Carpathian Mountains, in Romania, but also
south of the Danube, in Bulgaria.

Descarcă articolul: Hoard of astragals from Copper Age

Un grup de morminte din epoca bronzului descoperit la Roman-Arhiepiscopie. Abordări pluridisciplinare Vasile Diaconu, George Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Mihaela Danu

Diaconu et al. 2016

Abstract. The present study describes several burial complexes, dated in the Bronze Age, as they were recently discovered in Roman (Neamţ County, Romania). Four tombs represent inhumation rites, and two of them are possible cenotaphs, that were identified during the research of a medieval necropolis (dated during the XV-XVII centuries). The archaeological inventory consists mainly of pottery (whole or fragmented vessels), with features of different neighboring cultural environments. Considering the geographic area within which the tombs were discovered‚ we presume they represent burial complexes of a Monteoru culture community, which also sustained contacts with representatives of Komarov culture.

Necropola culturii Belozerka de lângă satul Hadjillar Serghei Agulnicov

Agulnicov 2008

Rezumat. În anul 1992 expediția arheologică a Centrului de Salvare a Monumentelor din cadrul Institutului de Arheologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova a desfățurat săpături de salvare în zona construcției sistemului de irigații de la Căușeni, lângă satul Hadjillar, raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova. Obiectivul cercetării l-au constituit cei câțiva tumuli cunoscuți în această zonă.
În componența necropolei intrau trei movile, dintre care două (M 1-2) erau vizibile, iar cea de a treia, nivelată de lucrările agricole, se observa pe câmp sub forma unei pete de nuanță deschisă. Tumulii erau dispuși peun aliniament pe direcția NNE-SSV.

Descarcă articolul: Agulnicov 2008

Исследования курганов на левобережье Днестра Сергей Агульников, Евгений Сава

Rezumat. Materialele descoperite în rezultatul cercetării arheologice a necropolelor tumulare de lângă satele Nicolscoe, Uiutnoe, Frunză, Constantinovca, Novocotovsc și Tîrnăuca, situate în raionul Slobozia, Republica Moldova, permit introducerea în circuitul științific a complexelor unui șir de culturi tumulare, reprezentând un larg diapazon de nomazi, începând cu perioada eneoliticului și până în evul mediu târziu.

Descarcă monografia: Agulnicov, Sava 2014

Скифский курган №7 у с. Пуркарь на Нижнем Днестре С. М. Агульников, С. С. Попович, С. В. Церна, Д. А. Топал

Purcari 2013

Abstract. A Scythian Barrow 7 near Purcari in the Lower Dniester Barrow 7 near Purcari was excavated in 2011. Three graves were investigated, one of them belonging to a medieval nomad, the other two graves are of Scythian origin. The main burial contained skeleton of a 30—35 years old male, extended on the back, with the head to the west. In the south-western part of burial chamber a Heraclea amphora with 2 iron spearheads and 2 javelins were placed. The attribution of the amphora is determined by a stamp of Eurydamos belonging to the so-called Early manufacturing group (5th c. — 90s of 4th c. BC). An Attic black-glazed saltcellar with concave walls was located near the right shoulder.. An iron sword akinakes decorated in Animal Style was placed across the hips with the hilt at the leſt hand. The pommel extends on each side into two semi-abstract bird heads. Analogies for this akinakes are spread over a vast big territory from lower Danube to Southern Ural within a chronological span of 450—350 BC. A pair of anatomically shaped bronze greaves (cnemidae) were found on the legs. On the chest of the deceased, several fragments of iron plates were identifi ed, which could represent the remains of a fl at body armor made of leather covered with iron plates. Also, the burial yielded ca. 110 bronze arrowheads concentrated in diff erent locations. So, the preliminary chronological analysis of the grave goods shows that the most convenient chronological framework of this grave is the late 5th c. BC.

Descarcă articolul: Agulnicov et al. 2013