Исследования курганов на левобережье Днестра Сергей Агульников, Евгений Сава

Rezumat. Materialele descoperite în rezultatul cercetării arheologice a necropolelor tumulare de lângă satele Nicolscoe, Uiutnoe, Frunză, Constantinovca, Novocotovsc și Tîrnăuca, situate în raionul Slobozia, Republica Moldova, permit introducerea în circuitul științific a complexelor unui șir de culturi tumulare, reprezentând un larg

Скифский курган №7 у с. Пуркарь на Нижнем Днестре С. М. Агульников, С. С. Попович, С. В. Церна, Д. А. Топал

Purcari 2013

Abstract. A Scythian Barrow 7 near Purcari in the Lower Dniester Barrow 7 near Purcari was excavated in 2011. Three graves were investigated, one of them belonging to a medieval nomad, the other two graves are of Scythian origin. The main

Necropola culturii Belozerka de la Cazaclia (București 1996) Serghei Agulnikov

Agulnicov 1996

Rezumat.  Necropola Cazaclia a culturii Belozerka este cea mai mare și intens cercetată dintre toate cele existente în nord-vestul Mării Negre. Ca rezultat al investigațiilor arheologice, au fost descoperite 80 de morminte. Ceramica din necropolă este reprezentată, prioritar, prin veselă

Курган Белозерской культуры у с. Похребя в Нижнем Поднестровье С.М. Агульников, Н.А. Кетрару

Agulnikov, Chetraru 1986

Rezumat.  Membrii expediției arheologice de la Dubăsari au cercetat lângă satul Pohrebea (r-nul Dubăsari) un grup de trei tumuli. Culturii Belozerka i-a fost atribuit doar un singur tumul – nr. III, cu diametrul de 40 m, înălțimea de 1 m.

Constituentele etnofolclorice: cadru conceptual și abordări etnologice Mariana Cocieru

Abstract. The ethnological studies examination about the conceptualization of ethnofolkloric constituents provides us with a vast hermeneutical repertoire initiated from different perspectives: historical and geographical, structuralist,functional/morphological, aesthetic, semiological, phenomenological. Starting from the folkloristical interpretations by B.P. Hasdeu and up to the

Dramaturgia cutumiară și valoarea estetică a Moșilor de cartal Mariana Cocieru

Rezumat. Colindatul în ceată bărbătească, în calitate de constituent al patrimoniului cultural imaterial, a ajuns a fi în vizorul mai multor cercetători consacraţi, atât din ţară, cât şi din afara ei. Conotaţia valorică a obiceiului a constituit un argument considerabil

Puterea terapeutică a cuvântului rostit Natalia Grădinaru

Rezumat. Studiul îşi propune să releve importanţa rolului pe care l-a avut cuvântul în obiceiurile medicale populare, dar şi să analizeze valenţele terapeutice ale cuvântului rostit, exprimat în rugăciuni, incantaţii magico-terapeutice, în unele binecuvântări, în cântecele de leagăn, poveşti. În

Tumulul 1 de la Ciumai (Taraclia) Ion Ciobanu, Vlad Vornic, Serghei Agulnikov, Ion Noroc

Abstract. The article publishes data about tumulus 1 from Ciumai (Vinogradovca com.), researched by rescue excavations at the end of 2015. The mound was at about 0.5 km north-east of the northern edge of Ciumai village and 0.15 km south-east of