Istoric

Asociația Obșteasca Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale (ICBE) a fost fondată în anul 2017, în conformitate cu Decizia nr. 347 din 13 decembrie 2017 a Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Prioritățile Institutului fac joncțiune cu direcțiile prioritare de dezvoltare ale cercetării științifice și ale statului.

ICBE a fost fondat de cercetători cu înaltă experiență profesională, atât teoretică, cât și aplicativă. Activitatea membrilor Asociației este orientată spre realizarea cercetărilor științifice fundamentale, care să aibă finalitate aplicativă, prin generarea de soluții pentru rezolvarea problemelor de patrimoniu arheologic și etnografic al Republicii Moldova, pentru o mai bună monitorizare și gestionare a acestuia.