Expediții / șantiere

Expediția bioarheologică și etnofolclorică ”Crihana Veche-Manta-Pașcani”, campania 2018

În intervalul 15 iulie-31 august 2018, sub egida proiectului ”Patrimoniul bioarheologic și etnofolcloric din bazinul inferior al Prutului – imperativ de salvgardare și promovare”, specialiștii Institutului de Cercetări Bioarheologice și Etnoculturale (ICBE) din Republica Moldova vor desfășura o nouă campanie de cercetări bioarheologice și etnofolclorice în sudul Republicii Moldova. Planul de acțiuni pentru campania din acest an constă în:

Cercetările arheologice interdisciplinare vor viza, mai întâi de toate, cercetarea arheologică prin săpături a necropolei de la Crihana Veche, urmărindu-se dezvelirea unei suprafeţe cât mai mari, cu scopul de a identifica şi cerceta noi complexe funerare.

Cercetările paleoantropologice vor urmări stabilirea structurii comunităților umane, dar și aprecierea stării de sănătate și a eventualelor cauze de deces la membrilor comunităților umane dispărute. Pe baza urmelor lăsate de sistemul muscular pe oase, se va încerca creionarea îndeletnicirilor și a ocupațiilor cotidiene.

Studiile arheozoologice și paleobotanice se vor realiza cu scopul de a reconstitui paleoeconomia comunităților dispărute.

Analizele pedologice vor putea fi corelate cu datele arheologice, paleoantropologice, arheozoologice și paleobotanice.

Cercetări arheologice de suprafață vor ajuta la identificarea altor situri sincrone aparţinând comunităţilor locale sedentare situate în bazinul inferior al râului Prut.

Cercetările etnofolclorice și de antropologie socială vor avea drept scop principal cultivarea unei atitudini pozitive, responsabile şi creative a populaţiei locale, prin valorificarea memoriei colective şi implicarea comunităţii la continuitatea nealterată a valorilor tradiţionale româneşti moştenite. Vor fi colectate materiale și informații etnografice și sociologice de teren, prin chestionarea localnicilor; se vor documenta fenomenele spirituale precum obiceiurile calendaristice, obiceiurile familiale şi folclorul literar al acestora, proza populară, jocurile de copii, cântecele lirice; se va releva specificul local al fiecărei comunități studiate, al modului în care fiecare comunitate își construiește identitatea proprie.

 

Expediția Arheologică și Etnografică ”Crihana Veche”, campania 2017

În vara anului 2017 au continuat investigaţiile arheologice în necropola tumulară de la Crihana Veche – La Pietricei. Cercetările au fost întreprinse de către specialiştii Centrului de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural, în colaborare cu Agenţia Naţională Arheologică, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, Muzeul Brăilei „Carol I”, Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” al Academiei Române – Filiala Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Primăria Crihana Veche şi Consiliul Raional Cahul.

Obiectivele principale ale investigaţiilor arheologice au constat în salvarea vestigiilor din tumulii aflați în pericol (din punctul numit de săteni “La Pietricei”). În această campanie de cercetări au fost cercetați patru tumuli scitici și anume, T13, T14, T16 și T18. Au fost descoperite mai multe complexe funerare scitice din sec. IV-III î.Hr. Vestigiile scoase la lumină completează informaţiile cunoscute cu privire la comunităţile ce au populat malul stâng al Prutului de Jos în a doua jumătate a mil. I î.Hr.

În intervalul 28-30 iulie 2017, pe șantierul arheologic de la Crihana Veche s-a desfășurat prima ediție a workshop-ului științific ”INTERDISCIPLINARITATE ÎN ARHEOLOGIE. Metode de cercetare, impact ştiinţific şi cultural”, la care au participat specialiști din domeniul arheologiei și științelor conexe din Republica Moldova, România și Ucraina, dar și studenții de la Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

Expediția Arheologică și Etnografică ”Crihana Veche”, campania 2016

Cercetările din anul 2016 de la Crihana Veche au avut drept principale obiective salvarea vestigiilor aflate în pericol de distrugere din tumulii 5 şi 5A din punctul numit de săteni “La Pietricei” şi din tumulul 12 numit “Movila Gologan”, care prezentau o stare de conservare precară.

În premieră absolută pentru Republica Moldova, anume pe acest şantier arheologic a fost formată o echipă interdisciplinară de specialişti, care au efectuat analize în situ (arheologi, paleoantropologi, arheozoologi, pedologi).

Cercetările etnografice, aflate la a III-a etapă, au reuşit să completeze materialele colectate anterior, astfel încât, s-au putut face generalizări, stabili inclusiv încadrări tipologice, precum şi reconstituiri ale anumitor fenomene culturale (de exemplu,
variantele locale ale portului tradiţional, colinda de Crăciun, dispărută în perioada sovietică, etc.). S-au deschis, de asemenea, şi alte domenii pentru cercetări de perspectivă.

Investigaţiile arheologice de la Crihana Veche din vara anului 2016 s-au soldat cu descoperiri deosebit de intresante pentru arheologia zonei. Astfel, tumulul 12 Movila Gologan de la Crihana Veche a furmizat 26 de complexe arheologice cu descoperiri care vin să completeze file din istoria noastră.

Subliniem totodată că cercetările arheologice efectuate începând cu anul 2014 vin în sprijinul comunităţii locale întru deschiderea unui muzeu în sat, care va completa traseul turistic de la Prutul inferior, schimbând imaginea localităţii Crihana Veche în sens cultural. Valorificarea muzeografică corespunzătoare a vestigiilor recuperate cu prilejul cercetărilor arheologice recente pe teritoriul com. Crihana Veche reclamă deschiderea cât mai urgentă a unui muzeu modern în această localitate, muzeu
în care să fie prezentate în mod adecvat principalele aspecte ale dezvoltării comunităţilor locale din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă.