Echipă

Crihana Veche 2019

Din rândul asociației fac parte și activează doctori în știință (antropologi, arheologi, istorici, etnologi, folcloriști, geologi, paleontologi, sociologi, lingviști), cercetători cu experiență profesională, atât teoretică (autori al diverselor studii publicate în reviste cu factor de impact, monografii publicate în țară și peste hotare, membrii ai consiliilor științifice și colegiilor de redacție ale diverselor instituții și revistelor de specialitate din țară și de peste hotare), cât și aplicativă (experiență în cercetări de teren, activitate didactică, colaborare în proiecte de cercetare instituționale și de utilitate publică).

Echipa a fost aleasă pentru a se potrivi specificului ICBE, având caracter interdisciplinar, vizibil şi în modul în care s-a gândit contribuția fiecăruia la implementarea strategiilor de lucru ale asociației și în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse. Membrii ICBE au colaborat şi anterior în bune condiţii, ceea ce garantează o echipă compatibilă.

Angela Simalcsik

Andrei Corobcean

Dorina Onica

Mariana Cocieru

Oxana Hrytsiuta

Vasile Diaconu

Serghei Agulnicov

George Bodi

Ion Ursu

Robert Daniel Simalcsik

Teodor Obadă

Catalin Fedor

Codrin Dinu Vasiliu

Sebastian Bruma

Lucian Tanasa

Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

  • dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei;
  • dreptul de a participa la toate proiectele Asociaţiei;
  • dreptul de a publica lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei;
  • dreptul de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele gestului;
  • obligaţia de a respecta prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, ale Consiliului de Administrare, ale Preşedintelui;
  • obligaţia de a participa activ la realizarea scopurilor statutare;
  • obligaţia de a achita cotizaţia de membru la timp.