Despre noi

Institutul de Cercetări Bioarheologice și Etnoculturale (ICBE) este o asociație obștească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, de utilitate publică. ICBE își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în baza principiilor libertății de asociere, legalității, publicității și transparenței, egalității în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei și accesului acestora la orice informație ce ține de activitatea Asociației.

Scopul principal al ICBE este cercetarea și promovarea patrimoniului bioarheologic și etnocultural din Republica Moldova, în perspectiva menținerii identității românești. Prin acțiunile și activitățile sale de cercetare-dezvoltare, promovare şi implementare a valorilor științifice și culturale, ICBE contribuie la dezvoltarea durabilă a țării și la fortificarea parteneriatului între cercetarea științifică, autoritățile publice și comunitate.

Specificitatea domeniului de activitate al Asociației implică organizarea și efectuarea cercetărilor științifice fundamentale, raportându-se mereu la prioritatea de a educa membrii comunității în spiritul unui patriotism cultural, comportament civic față de elementele și obiectele de patrimoniu și conștientizarea implicațiilor pozitive sau negative pe care fiecare membru al societății le are asupra patrimoniului. Un obiectiv cheie al Asociației este asigurarea diseminării rezultatelor cercetărilor prin intermediul organizării și desfășurării unor acțiuni, evenimente de interes și impact istoric, cultural, formativ, informativ, educativ, științific și de cercetare, de utilitate publică.

[googlepdf url=”http://bioarchaeoheritage.eu/wp-content/uploads/2018/01/Statutul-AO-ICBE-final.pdf” width=”100%” height=”600″]