Colegiul de redacție

www.jaais.eu

Dr. Angela SIMALCSIK, redactor responsabil, Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” Academia Română Filiala Iaşi, România; Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale Chişinău, Republica Moldova

Drd. Ion CIOBANU, secretar de redacţie, Agenţia Naţională Arheologică, Chişinău, Republica Moldova; Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale Chişinău, Republica Moldova

Dr. Alin FRÎNCULEASA, membru, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti, România

Dr. Denis TOPAL, membru,Şcoala Antropologică Superioară, Chişinău, Republica Moldova; Agenţia Naţională Arheologică, Chişinău, Republica Moldova

Dr. Vasile DIACONU, membru,Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, România; Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale Chişinău, Republica Moldova

Dr. Cristian Eduard ȘTEFAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti, România; Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale Chişinău, Republica Moldova

Dr. Adela KOVACS, membru,Muzeul Judeţean Botoşani, România; Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale Chişinău, Republica Moldova

Prof. P. B. PETTITT, BA(Hons) MA PhD(Cantab) FSA, membru,Department of Archaeology, Durham University, United Kingdom

Dr. Dorina ONICĂ, membru,Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Chişinău; Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale Chişinău, Republica Moldova

Dr. Dmitrii KIRICENKO, membru,Institutul de Arheologie şi Etnografie al Academiei de Ştiinţe, Bacu, Azerbaidjan

Dr. doc. Oxana HRYTSIUTA, membru,Universitatea Pedagogică Naţională din sudul Ucrainei „K.D. Ushinskii”, Ucraina; Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale Chişinău, Republica Moldova

Dr. Gabriel VASILE, membru,Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti, România; Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale Chişinău, Republica Moldova

Dr. Raluca KOGĂLNICEANU, membru,Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti, România; Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale Chişinău, Republica Moldova

Dr. Valentin DUMITRAȘCU, membru,Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti, România

Dr. Ştefan VASILE, membru,Departamentul de Geologie, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea din Bucureşti, România

Dr. Andrei COROBCEAN, membru,Universitatea de Stat din Moldova; Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale Chişinău, Republica Moldova

Dr. Vlad VORNIC, membru,Agenţia Naţională Arheologică, Chişinău, Republica Moldova; Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale, Chişinău, Republica Moldova

Dr. Mariana COCIERU, membru,Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Haşdeu”, Chişinău, Republica Moldova; Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale Chişinău, Republica Moldova

Colegiul de redacţie nu răspunde de opiniile exprimate de autori.

Editorial board is not reponsible for the opinions expressed by authors.

Toate lucrările publicate în Revista de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare (RAASI) sunt recenzate de specialişti în domeniu (peer-reviewed journal).