Category Archives: Media

Deformația craniană intenționată în comunitățile sarmatice Intentional cranial deformation in the Sarmatic communities

Smeeni M2

With the migration of the Sarmatians to the west, the artificially / intentionally deformed skulls area begins to expand. On the territory of Romania this practice has never become a mass phenomenon. Sarmatic funerary complexes on the territory of Romania with skeletons with artificial deformed skulls are quite numerous. Unfortunately, only few are anthropologically certified and published. Through this work we introduce into the scientific network a new case of artificial cranial deformation – the Sarmatic grave 2 from the Smeeni-Movila Mare tumulus (Buzau County). This artificially deformed skull was identified by O. Necrasov in the 1960s and has remained unpublished.

Multidisciplinary research dedicated to the Late Bronze age from the space between the Carpathians and Prut (Romania) Vasile Diaconu, Alexandru Gafincu

Diaconu, Gafincu 2018

The current tendencies in the archaeological research involve a muldisciplinary approach on the old human communities, so that one can understand different socio-economic patterns, behavior or relationships (beyond the study of artifacts). The environmental conditions influenced each human civilization, just as any community has had a certain impact on the hinterland in which it lived. The understanding of this connection is absolutely necessary in order to apprehend, as accurately as possible the cultural features of some prehistoric population, who lived in a certain geographic area, in a well-defined chronological sequence.

Descarcă articolul

The late bronze age settlement from Oglinzi-Fața Slatinei (Neamț County, România) and several observations regarding the control of the salt resources Vasile Diaconu, Gheorghe Dumitroaia

Diaconu, Dumitroaia 2016

Rezumat. În acest articol sunt supuse atenţiei câteva materiale arheologice din aşezarea specifică bronzului târziu de la Oglinzi-Faţa Slatinei (judeţul Neamţ). În vecinătatea acestui sit se găsesc câteva izvoare de apă sărată, iar autorii discută despre posibilitatea existenţei unei legături între aşezarea de la Oglinzi şi exploatarea acestei resurse. Din cadrul acestui sit au fost recuperate mai multe fragmente ceramice, unelte de piatră, obiecte din os şi corn precum şi câteva piese de lut. Descoperirile de la Oglinzi-Faţa Slatinei, în special ceramica, oferă anumite repere care pot indica o anumită specializare a comunităţii care a locuit în acest punct.

Descarcă articolul

Obiecte legate de activitatea metalurgică din așezarea specifică bronzului târziu de la Gârbovăț (jud. Galați) Vasile Diaconu, Daniela Alecsa

Diaconu, Alecsa 2016

Abstract. The question of metallurgy in the Late Bronze Age in the eastern area beyond the Carpathians has not been studied in depth in regards to metal objects. Little is known about the artifacts used in the metallurgical process and for this reason the authors of this article have republished information about some of these objects. Many of the categories of objects of the Noua culture in Gârbovăț (Galați county) have been analysed yet some of them have only recently been found. These include a clay nozzle from a bellows (tuyere), spoons which were probably used in the moulding process, a crucible, several moulds made of stone and clay, along with several stone grinders. The fact that these objects were recovered during older fieldwork and that the archaeological context in which they were found is not known limit the conclusions which can be drawn concerning specialized workshops for producing bronze items. 

Simboluri sociale în epoca bronzului. Sceptre de corn și os Vasile Diaconu

Diaconu 2014

Abstract. The present study discusses the antler and bone scepters specific for the Romanian Bronze Age. This type of objects have been found since the Neolithic period, they are frequently encountered during the Bronze Age and rarely discovered in the first period of the Iron Age. The majority of the pieces are made of antler and only a couple of them are made of bone. Some of the pieces, beautifully decorated have a central perforation in order to fix it in a wooden handle. Concerning the archaeological context of the findings, the majority of the objects were discovered inside the settlements and only one piece is part of the inventory of a tomb. The antler and bone scepters have been discovered in different archaeological cultures since the Early Bronze Age, but the majority of the pieces are attributed to the Middle Bronze Age (the Monteoru, Wietenberg, Costişa, Otomani, Verbicioara cultures). For the Late Bronze Age we only know one item. The signification of such items is primarily related to the social symbolism, but they can also be interpreted as cult objects in the case of their utilization during religious rituals.

Descarcă articolul

Arheologia Preventivă în Republica Moldova, vol. I, nr. 1-2, 2014 Recenzie semnată de Vasile Diaconu

Diaconu 2015

Volumul I al revistei Arheologia Preventivă din Republica Moldova reunește un număr de 18 rapoarte arheologice, ordonate cronologic în funcție de vechimea siturilor, începând din eneoliticul timpuriu și până în perioada modernă. În strânsă legătură cu lucrările de infrastructură executate în ultimii ani pe teritoriul Republicii Moldova, siturile investigate se concentrează în special în zona centrală și de nord-est a țării. Dincolo de faptul că introduce în circuitul științific cele mai noi descoperiri arheologice, revista Arheologia Preventivă din Republica Moldova poate fi considerată și o publicație deschizătoare de drumuri, în sensul că poate constitui un model pentru alte apariții editoriale periodice, care să reunească doar rezultatele săpăturilor preventive, din ce în ce mai frecvente.

Descarcă recenzia

Сарматская стела с тамгой из окрестностей п. Тараклия Serghei Agulnicov, Valerii Bubulici

Agulnicov, Bubulici 2010

Stela sarmatică cu tamga din apropierea orăşelului Taraclia. În anul 2007 un grup de colaboratori al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM şi al Muzeului de Arheologie şi Istorie a Moldovei au cercetat o stelă antropomorfă cu o incizie a unei tamga sarmatice pe ea, descoperită în apropierea orăşelului Taraclia, Republica Moldova. După studierea unor analogii, tamgaua încrustată în piatră se datează cu a doua jumătate a secolului I p. Chr. şi este atribuită perioadei domniei regelui sarmatic Farzoi.

Descarcă articolul: Agulnicov, Bubulici 2010