Patrimoniul, infrastructura și sursele de finanțare

Patrimoniul ICBE

Asociația poate avea în proprietate clădiri, construcții, utilaje, mijloace de transport, precum și alt patrimoniu necesar activității de realizare a scopurilor stabilite de Statutul de Funcționare.

Infrastructura şi logistica ICBE:

 • bibliotecă de specialitate, dotată cu monografii, reviste de specialitate, atlase, cataloage de specialitate;
 • depozit osteologic, în care sunt păstrate colecțiile scheletice;
 • depozit arheologic, în care sunt păstrate artefactele provenite din descoperirile anterioare care se află în plin proces de analiză;
 • laborator de arheologie, dotat cu accesorii pentru restaurarea, studierea și conservarea colecțiilor;
 • laborator de paleoantropologie ce oferă condiții optime pentru analiză, dotat cu cadă pentru curățarea materialului scheletic, mese de lucru şi instrumentar necesar analizei paleoantropologice (calipere mecanice şi electronice, glisiere de adâncime, compasuri craniene şi postcraniene, trusă mandibulară, goniometre, plăci osteometrice pentru prelevarea măsurătorilor postcraniene, lupă binoculară, suport cranian pentru măsurători, suport pentru oasele lungi, scări fotografice, site, balanță analitică);
 • birouri individuale destinate prelucrării computerizate a datelor arheologice, paleoantropologice, arheozoologice şi etnografice;
 • cinci computere, unele prevăzute cu programe de transcriere a suportului audio înregistrat şi de prelucrare a materialului fotografic;
 • o imprimanta multifuncțională;
 • un videoproiector;
 • aparate de fotografiat digitale performante.


Sursele de finanțare:

 • cotizațiile de membru: de aderare – 100 lei, anuale – 100 lei;
 • sponsorizări și donații benevole din partea persoanelor fizice și juridice, din tară și din străinătate;
 • subvenții de stat, venituri obținute de la hârtiile de valoare, depuneri bănești;
 • venituri realizate din activitatea economică și editorială proprie;
 • veniturile societăților comerciale constituite cu participarea ICBE;
 • venituri obținute din utilizarea sau înstrăinarea proprietății;
 • încasările rezultate din organizarea prelegerilor, lecțiilor, expozițiilor, spectacolelor și altor activități culturale;
 • alte surse neinterzise de lege.

Donațiile către Asociație pot fi în formă de bunuri mobile și imobile, drepturi de autor, acțiuni, etc.

Întreg patrimoniul Asociației, precum și beneficiul obținut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare și nu poate fi distribuit între membri.

Patrimoniul transmis Asociației de către membrii săi în calitate de cotizații și donații nu poate fi revocat și constituie proprietatea Asociației.