Organele de conducere și de control

Ion Ciobanu

Ion Ciobanu

Arheolog

Director executiv

Angela Simalcsik

Angela Simalcsik

Antropolog

Director adjunct

Irina-Briceag-1

Irina Briceag

Arheolog

Manager de oficiu/birou

Dorina Onica

Dorina Onică

Etnolog

Secretar științific

Consiliul de Administrare

Natalia Gradinaru

Natalia Grădinaru

Etnolog

Membru

Sergiu Popovici

Sergiu Popovici

Arheolog

Membru

Angela Simalcsik

Angela Simalcsik

Antropolog

Membru

Andrei Corobcean

Andrei Corobcean

Arheolog

Membru

Robert Daniel Simalcsik

Robert Daniel Simalcsik

Antropolog

Membru

Ion Ursu

Ion Ursu

Arheolog

Cenzor

Consiliul Științific

Natalia Gradinaru

Natalia Grădinaru

Etnolog

Andrei Corobcean

Andrei Corobcean

Arheolog

Angela Simalcsik

Angela Simalcsik

Antropolog

Ion Ciobanu

Ion Ciobanu

Arheolog

Dorina Onica

Dorina Onică

Etnolog

Robert Daniel Simalcsik

Robert Daniel Simalcsik

Antropolog

Ion Ursu

Ion Ursu

Arheolog

Consiliul de Administrare elaborează strategia dezvoltării și trasează direcțiile principale ale activității Asociației, elaborează bugetul Asociației, raportul financiar anual și raportul privind activitatea acesteia, aprobă regulamentele de uz intern și stabilește structura organizatorică, aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea și concedierea personalului, modul de remunerare a muncii și a salariilor pentru salariații Asociației, gestionează patrimoniul Asociație, stabilește modul în care pot fi folosite și repartizate donațiile colectate. Consiliul de Administrare este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 5 ani.

Președintele Asociației este ales de Adunarea Generală pe un termen de 5 ani, gestionează nemijlocit Asociația, adoptă decizii ce țin de activitatea Asociației, administrează mijloacele Asociației, organizează și dirijează activitatea Asociației, decide asupra formelor și metodelor de lucru, asigură integritatea și folosirea raționala a patrimoniului Asociației.

Vicepreședintele Asociației este ales de Adunarea Generală pe un termen de 5 ani. Acesta exercită, doar în lipsa președintelui sau din încredințarea expresă acestuia, competentele președintelui.

Controlul asupra activității economico-financiare a Asociației este efectuat de Comisia de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală pe un termen de 5 ani.

Consiliul științific al Asociației reprezintă un organ consultativ și este ales, prin vot, de Adunarea Generală a Asociației pe un termen de 5 ani, din rândurile membrilor Asociației.